Dịch vụ chuyển hàng khác

Cước phí được tính theo cước phí của các nhà cung cấp dịch vụ: Viettel, VNPT, Chuyển hàng nhanh…